Sport Competitions and Races

Součástí realizace projektu je organizování sportovních soutěží a závodů, a to na místní úrovni i závody s účastí partnerských zemí.

The part of the realization of the project is organizing of sport competitions and races, that is on the local level, even races with participation of the partner countries.