Project Theme

Projekt je zaměřen na práce v terénu s videokamerou, GPS navigací a jejich následné využití pro cyklotrenažery (ergometry). Projekt bude rozvíjet podnikatelské a jazykové dovednosti studentů, a to zejména vytvořením fiktivní cestovní kanceláře. Umožní studentům účast ve sportovních kempech v zahraničí i u nás.

The project is focused on work in the terrain with video camera, GPS navigation and their consequent application for cycle trainer (ergometer). The project will develop students' business and language skills by creation of fictitious travel agency. The students will be allowed to participate in sport camps abroad and in the Czech Republic.